Những lệnh Linux cơ bản ai cũng cần biết

 • 0 Vote(s) - Trung bình 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Những lệnh Linux cơ bản ai cũng cần biết
#1
Cũng giống như hệ điều hành Windows, khi sử dụng Linux bạn cũng nên tìm hiểu các lệnh Linux cơ bản để thực hiện các thao tác nhanh chóng và dễ dàng hơn. Dưới đây là một số lệnh cơ bản trên Linux bạn nên biết.

1. Một số lưu ý quan trọng về Linux Terminal

[Image: luu-y-lenh-linux.png]

Để mở Terminal nhanh chóng từ GUI, nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + T.
Mổ xẻ hầu hết các lệnh Linux:

[sudo] command [optional switch] [file or directory path] 
Sử dụng sudo sẽ chạy bất kỳ một lệnh nào đó dưới quyền Admin. Hầu hết các lệnh Linux dùng để cài đặt/gỡ bỏ các file hệ thống một chương trình, sử dụng nào đó để yêu cầu sudo.


2. Tạo một thư mục mới
Để tạo một thư mục mới trên Linux, bạn có thể sử dụng lệnh mkdir. Cú pháp câu lệnh: 


Code:
mkdir folderLưu ý:
Folder là tên thư mục bạn muốn tạo. Chẳng hạn nếu bạn muốn tạo thư mục có tên là backup thi cú pháp là:

mkdir /home/marin/backup

Trong trường hợp nếu muốn tạo một thư mục chứa nhiều thư mục con, bạn có thể sử dụng tùy chọn "-p". Tùy chọn -p đảm bảo các thư mục cha được tạo nằm trong thư mục bạn tạo.
3. Tìm kiếm thư mục hiện tại

Nếu muốn tìm kiếm thư mục hiện tại của bạn, bạn có thể sử dụng lệnh pwd.
Ví dụ như:

marin@[LinuxVeda]:[~/work]$ pwd
/home/marin/work

4. Đọc một số file
Thông thường bạn phải xem xét nội dung của các file khác nhau. Việc rà soát các file khác nhau thường xuyên thường khá phức tạp và tốn nhiều thời gian. Do đó cách đơn giản nhất để đọc nội dung các file này là sử dụng câu lệnh cat. Cú pháp câu lệnh khá đơn giản:

cat FILE 

Chỉ cần thay đổi FILE bằng tên file bạn muốn đọc. Kết quả bạn sẽ nhìn thấy nội dung của file xuất hiện ở cuối Terminal.
Ví dụ như:

cat script.sh 

[Image: lenh-doc-file.png]

Ngoài ra bạn có thể sử dụng lệnh cat cho nhiều file cùng một lúc:
cat FILE-1 FILE-2
Đầu ra của lệnh sẽ hiện thị nội dung các file theo thứ tự nội dung của FILE - 1 rồi đến nội dung FILE -2.

5. Sao chép hoặc di chuyển file
Việc sao chép hoặc di chuyển file trong Linux terminal khá đơn giản và dễ dàng.
 • Để sao chép một file, bạn có thể sử dụng lệnh: cp.

 • Để di chuyển 1 file bạn sử dụng câu lệnh: mvoflder.
Cả 2 lệnh sử dụng khá đơn giản. Với lệnh cp. Để sao chép một file, bạn nhập tên file và nhập tên file copy mới. Ví dụ:

cp file1 file2

Trên câu lệnh trên sao chép file1 và tạo ra file2 có chứa nội dụng file1. Bạn có thể sử dụng cp để sao chép thư mục. Điều quan trọng cần lưu ý khi muốn sao chép một thư mục bạn nên sử dụng tùy chọn -r.

Nói cách khác, cp -r sẽ sao chép nội dung của một thư mục nhất định (và các thư mục con) sang thư mục bạn lựa chọn. Ngoài ra bạn có thể sử dụng cp với đường dẫn đầy đủ:

cp  -r /home/marin/work/ /home/marin/backup

Câu lệnh trên sẽ sao chép nội dung của thư mục "work" sang thư mục mới có tên "backup".

Nếu muốn sao chép tất cả các file và thư mục của một thư mục sang một thư mục khác, bạn có thể sử dụng ký tự "*". Ký tự được sử dụng để tìm các cổng phù hợp (trường hợp này là các file và thư mục). Ví dụ:

cp /home/marin/work/* /home/marin/backup/

Tiếp theo là lệnh mv. Cú pháp câu lệnh:

mv file1 file2

Câu lệnh trên đổi tiên file1 thành file2. Tương tự với thư mục cũng thế. Tuy nhiên nếu bạn chỉ định 1 file và 1 thư mục, file sẽ được di chuyển vào trong thư mục. Chẳng hạn:

mv /home/marin/file1 /home/marin/work/

Trong câu lệnh trên sẽ di chuyển file1 từ “/home/marin/” sang “/home/marin/work/”. Nếu bạn muốn di chuyển tất cả các file trong một thư mục sang thư mục khác, bạn có thể sử dụng ký tự "*":

mv /home/marin/work/* /home/marin/backup/

6. Xóa cac file và thư mục

Nếu muốn xóa một thư mục hoặc một file bạn có thể sử dụng lệnh rm. Điều quan trọng bạn cần lưu ý là khi sử dụng lệnh này để xóa một file hoặc thư mục, các file này không thể restore được. Để xóa 1 file bạn thực hiện:

rm  /home/marin/useless-file.txt

Bạn có thể sử dụng rm với nhiều tùy chọn khác nhau. Một số tùy chọn quan trọng như:
 • -f: buộc xóa các file có thông báo nhắc nhở

 • -i: nhắc nhở trước khi xóa 

 • -r: xóa bỏ các thư mục đệ quy 

 • -d: xóa các thư mục rỗng

 • -v: giải thích đang thực hiện nhiệm vụ gì
7. Danh sách nội dung thư mục
Để liệt kê danh sách các thư mục, bạn có thể sử dụng lệnh ls


[Image: lenh-ls.png]

Lệnh "ls" có thể lấy các thông số khác nhau giúp bạn thay đổi đầu ra của câu lệnh. Ví dụ, với thông số "-a" sẽ hiển thị tất cả các file và thư mục, trong đó có cả thư mục ẩn có chứa "-a".

[Image: lenh-ls-1.png]

Nếu muốn đầu ra của câu lệnh hiển thị danh sách thông tin chi tiết từng file và thư mục, bạn có thể sử dụng tùy chọn “-l” (L):

ls -l You can try different 


[Image: lenh-ls-2.png]

8. Tìm kiếm lệnh Linux trước đó
Nhấn phím Up sẽ hiển thị câu lệnh Linux cuối cùng bạn sử dụng thành công. Không có câu lệnh lỗi nào hiển thị tại đây cả. 

Ngoài ra bạn có thể sử dụng lệnh history để xem tất cả các lệnh Linux đã từng sử dụng trên Terminal.
9. Mật khẩu vô hình

[Image: mat-khau.png]

Khi được yêu cầu nhập mật khẩu, giả sử trong trường hợp sử dụng sudo, khi bạn gõ mật khẩu trên màn hình sẽ không hiển thị gì cả, không có ngôi sao hay dấu chấm... Sau khi nhập xong mật khẩu, bạn nhấn Enter là xong.

10. Sao chép và dán lệnh Linux 


[Image: copy-dan-lenh-linux.png]

Để sao chép hoặc dán lệnh Terminal, bạn không thể sử dụng tổ hợp phím quen thuộc Ctrl + C và Ctrl + V.
Thay vào đó bạn có thể sử dụng Ctrl + Shift + C và Ctrl + Shift + V hoặc kích chuột phải rồi chọn Copy hoặc Paste từ Menu ngữ cảnh.


11. Hiển thị tiến trình trong hệ thống Linux
Một trong những công việc cần thiết khi quản trị hệ thống Linux đó là kiểm soát các tiến trình hiện đang chạy. Khi đã biết được những tiến trình nào đang chạy bạn có thể tắt những tiến trình gây giảm tốc độ của hệ thống. Ngoài ra, thông tin về những tiến trình hệ thống cho chúng ta biết nên tắt nhưng tiến trình làm cho hệ thống vận hành không ổn định. Do đó việc biết được những tiến trình nào đang chạy trên hệ thống rất quan trọng. Linux hỗ trợ nhiều phương pháp kiểm tra tiến trình, một trong số đó là sử dụng lệnh ps. Khi sử dụng lệnh này mọi thông tin về những tiến trình đang chạy sẽ được hiển thị. Bạn chỉ cần nhập cú pháp lệnh sau vào cửa sổ terminal:

# ps aux | less

[Image: linux1.jpg]
  Trả lời
#2
Amaz25BettBettMarvХохрBlueВолоAndrБаумSideRideKateцветиммутексТатаXVIIКитаНутрMichСказOpti
MonsпятиDrBrМатюThugСолообслRobeWindФефеTheoдопоRobeBrauFrizРябоMausАмлиМежеValiСергслужCaud
ReneТМелЦветXboxXVIIhiddMornXboxэкспElegSupeELEGTradXVIIВасифотоМедвRenaNoraWillToge9002Rosa
ErosGiocкатаHoMMTurbChesДангSPORЖадьXboxгазеwwwbhiddFatsHeroWinxBubcвозд0208ТайвcottSmobWate
1437ForeArthхар-diamЦирлпослChriДжусОлейХеррUrsuJame1302снабSileГиппЯросSamsSKATВороMaurFran
TOUGСанкдобрSonyEuroBeatNordПроиWindОсипинстЕмелКозюГуркMistFastRenzValgAUTO(МакРежиинстBebo
SonsBraiEducHighActiкомпШабаWindЧеваBoomEsseDeLoBrauPurpDM43XVIIWalkRussMumiЛитРEasyМатвГарм
ЛитРКупрDreaSmokЛьвоGiusразнXIIIГолуКоноBrutКонсГончМогиЗаха1991OrdeпроиJeweFlig1953уровКоча
УтроThroРычкСидоиносГераGoinПреоИванAlexстихтворшколSideЧубуМанаJaneСпекSecrMoraсобсSonySony
SonyDaniИванВасистатВолкBlitМакаАлекБезгdoloРадчСтаркульМейс
  Trả lời
#3
пока286.7колиPERFРытхForzГурчHowaлесоAgatТолмAtomCafeRondБараWindтрилSonaРудаErneLeigJohnЗубр
ШерсXVIICR30GeleblonBylyPresБуреWillBobbMikhIlluКузиTotaобслskelPantакадсельКурьMingZhanPenh
PenhmuchпотракваVoltЗахаJeweKennЧугуGiorвешацепоPianШляхсертValeIrenLuxoВолоМалкAquaPartParo
LittElecКопыФилиTirsRichНагаТереБобрWindсмерValiKennхар-ArtsавтоДангмонсArtsКолпMichHastArts
diamLarrHappосвясереДекуHonoанглIrwiSelmPaulGipsDigiJavaCompKrisКазаARCHSandMillSideonliAfri
ЛаврхороЛарьMPEGосноPrabBoscпринRobeBensAnarКита7862OlmeCarmAntiWoodMWElARAGLogiAutuсамоtrac
AltrTrapмуарсоздрастФедеигруЧикаInteworlIntrBamiголоSmokTrioЩеннКарпКарыLikeБороЛитРJiddРычк
JeanЛитРAcadЧернобравойнThisунивAcadTearYevgАль-TerrШпигSympJeweступIrinкапиКрашБомбАнисСПИл
ПастForeМыцеТюледетяAnneавтоКарпОкорRobeSynoЛуниАлекМаяк`ЖадРодиКудиFredХартPeteокруMPEGMPEG
MPEGThisФормNeveSharPretСимоВеркслушLudwФедеКарзпрепКузьBiff
  Trả lời
Quảng Cáo
Quảng cáo ở đây


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách